KAMEROVÉ SYSTÉMY
RIEŠENIE PRE VAŠU
BEZPEČNOSŤ!

PRIEMYSELNÁ TELEVÍZIA

PRIEMYSELNÁ TELEVÍZIA alebo CCTV (circuit close television – uzavreté televízne okruhy)
Kamerové systémy slúžia na monitorovanie verejných i služobných priestorov objektov a ich okolia. Sú vhodné hlavne pre členité či niekoľkoposchodové priestory, kde je nutné mať aspoň čiastočnú kontrolu nad pohybom návštevníkov a to z bezpečnostných alebo iných dôvodov. Používané CCD kamery môžu byť buď analógové alebo digitálne, čiernobiele alebo farebné, s ohniskovou vzdialenosťou obvykle 2,8 - 16 mm v závislosti od sledovaného priestoru, a to vo vonkajšom alebo vnútornom prevedení. Signál z kamier môže byť spracovaný pomocou sekvenčného prepínača, kvadrátora a podobných zariadení, ktoré Vám umožnia súbežne prepínať, nahrávať a sledovať obraz viacerých kamier na jednom monitore.
Výborným riešením je využiť PC, do ktorého stačí pridať kartu na spracovanie obrazu z kamier a môžete sledovať objekt na počítači, prípadne si nahrávať záznam na pevný disk. S využitím výpočtovej techniky sa nám rozširujú možnosti o prenos obrazu pomocou počítačovej siete. To znamená, že môžete sledovať svoj objekt aj z nejakého vzdialeného bodu. Keď napr. máte kanceláriu mimo mesta a predajňu v meste, využitie bezdrôtovej siete Vám umožní sledovať z kancelárie situáciu na predajni. Využitie celosvetovej siete Internet v spojení s mobilným telefónom Vám umožní sledovať svoj objekt prakticky kedykoľvek a kdekoľvek na svete
Image

KAMEROVÉ SYSTÉMY CHRÁNIA VAŠU DOMÁCNOSŤ

TechniCom, s.r.o.

Vnútorná Okružná 49
94501 Komárno
Slovensko

Tel.: 035-2633002
E-mail.: info@technicom.sk

Bankové spojenie:
Tatra banka a.s. - 2926846738/1100

IČO: 35955287
IČO DPH: SK2022060315