TELEKOMUNIKAČNÉ SIETE
NÁVRH A REALIZÁCIA!

Nami poskytované služby z oblasti
Telekomunikačných sietí
Návrh a realizácia lokálnych sietí - LAN
Návrh a realizácia rozsiahlych sietí - WAN
Dodávka sieťových komponentov
Konfigurácia sieťových smerovačov
Zabezpečenie sietí
Návrh a realizácia lokálnych wireless sietí
Štruktúrovaná kabeláž je komplexný kabelážny systém zahŕňajúci v sebe rôzne typy kabeláži – od kabeláži založenej na krútenej dvojlinke (TP, twisted pair, krútená dvojlinka) cez optické kabeláže až po napr. rozvody káblovej televízie. V bežnej reči sa pod pojmom štruktúrovaná kabeláž chápe kabeláž založená na krútenej dvojlinke používanej najmä na prenos hlasu a dát. Topológia štruktúrovanej kabeláže je hviezdicová, pri zložitejších systémoch hierarchicko-hviezdicová. Štandardným konektorom je 8-pinový modulárny konektor RJ-45. Podobá sa na konektor RJ-11, ktorý sa používa v novších typoch telefónnych prístrojov.
Rozdiel medzi twist-pair a optickými rozvodmi je v možnostiach maximálnych vzdialeností (u optiky rádovo kilometre), možnosti rušenia (nulové u optiky) a samozrejme v použitom médiu. Štruktúrovaná kabeláž cez optické rozvody je drahá, aj keď ceny postupne klesajú. Naša spoločnosť tak často realizuje tieto spoje v miestach, kde sú nevhodné rozvody za pomoci twist-pairu. Typickou realizáciou je prepojenie niekoľkých vzdialených sietí riešených TP rozvodmi pomocou optického spoja.
Image
Image

TechniCom, s.r.o.

Vnútorná Okružná 49
94501 Komárno
Slovensko

Tel.: 035-2633002
E-mail.: info@technicom.sk

Bankové spojenie:
Tatra banka a.s. - 2926846738/1100

IČO: 35955287
IČO DPH: SK2022060315